Artur Barciś

Akteur

13 Filme seit 1982

Akteur

1991 - Leben für Leben - Maximilian Kolbe (Bruder Anselm)
1988 - Dekalog Neun (Bicyclist)
- Dekalog Acht (Young Man)
- Dekalog Sieben (?)
- Dekalog Sechs (Young Man)
- Dekalog Fünf (Survey Crewman)
- Dekalog Eins (Man in the Sheepskin)
- Dekalog Drei (Tram-driver)
- Dekalog Zwei (Hospital Orderly)
- Dekalog Vier (Young Man)
- Ein kurzer Film über das Töten (Young Man)
1985 - Ohne Ende (Dariusz Stach)
1982 - Der Kurpfuscher (Wasylko, syn Prokopa)