No Additional Articles


 

Manutopcine

 
2018-03-15 14:47Sunken Plumchanged external link to https://en.wikipedia.org/wiki/Sunken_Plum
2018-03-15 14:41Sunken_Plum_International_Poster_(Ciruela_de_agua_dulce,_Chen_Li)_Dir._Roberto_F._Canuto_&_Xu_Xiaoxi._Poster_International.jpgcreated Sunken_Plum_International_Poster_(Ciruela_de_agua_dulce,_Chen_Li)_Dir._Roberto_F._Canuto_&_Xu_Xiaoxi._Poster_International.jpg
2018-03-15 14:37Sunken Plumcreated abstract
no comment entered
2018-03-15 14:37Sunken PlumCategory Sichuan
2018-03-15 14:37Sunken PlumCategory Chinese
2018-03-15 14:37Sunken PlumCategory Chinese Province
2018-03-15 14:37Sunken PlumCategory Asian
2018-03-15 14:35Sunken PlumCategory Trans woman
2018-03-15 14:35Sunken PlumCategory Transgender
2018-03-15 14:35Sunken PlumCategory Drama
2018-03-15 14:35Sunken Plumchanged article Chen Li (view diff)
New Plot
2018-03-15 14:34Sunken PlumCategory Short
2018-03-15 14:34Sunken PlumCategory Art Movie
2018-03-15 14:34Sunken PlumCategory Special Interest
2018-03-15 14:34Sunken PlumCategory Art House Film
2018-03-15 14:34Sunken PlumCategory Cult Movie
2018-03-15 14:34Sunken PlumCategory Queer Film
2018-03-15 14:34Sunken PlumCategory Independent Film
2018-03-15 14:34Sunken PlumCategory Coming Out
2018-03-15 14:34Sunken PlumCategory Social Drama
2018-03-15 14:34Sunken PlumCategory Drama
2018-03-15 14:27Sunken PlumRoberto F. Canuto as Sound Designer
2018-03-15 14:27Sunken PlumXiaoxi Xu as Colorist
2018-03-15 14:27Sunken PlumChen Hanlong as Makeup Artist
2018-03-15 14:27Chen Hanlongcreated Chen Hanlong
2018-03-15 14:26Sunken PlumChen Jiaqi as Assistant Art Director
2018-03-15 14:26Sunken PlumHou Fei as Sound Recordist
2018-03-15 14:26Hou Feicreated Hou Fei
2018-03-15 14:25Sunken PlumZhou Zuhua as Assistant Camera
2018-03-15 14:25Sunken PlumNatalia Fernández Canuto as Associate Producer
2018-03-15 14:25Sunken PlumFrancisco Javier González-Fierro Santos as Associate Producer
2018-03-15 14:24Sunken PlumJose Manuel González-Fierro Santos as Associate Producer
2018-03-15 14:24Sunken PlumXu Zezhu as Associate Producer
2018-03-15 14:24Sunken PlumPeixuan Yang as Line Producer
2018-03-15 14:24Peixuan Yangcreated Peixuan Yang
2018-03-15 14:24Sunken PlumCheng Chi as First Assistant Director
2018-03-15 14:24Cheng Chicreated Cheng Chi
2018-03-15 14:23Sunken PlumLeng Zhiwen as Art Direction
2018-03-15 14:22Sunken PlumLeng Zhiwen as Producer
2018-03-15 14:22Sunken PlumGuo Yong as Director of Photography
2018-03-15 14:22Sunken PlumAndrea Centazzo as Original Music
2018-03-15 14:21Sunken PlumXiaoxi Xu as Screenplay
2018-03-15 14:21Sunken PlumXiaoxi Xu as Director
2018-03-15 14:20Sunken PlumRoberto F. Canuto as Editor
2018-03-15 14:20Sunken PlumRoberto F. Canuto as Screenplay
2018-03-15 14:20Sunken PlumRoberto F. Canuto as Director
2018-03-15 14:19Sunken PlumZhang Zhiju as Actor
2018-03-15 14:19Zhang Zhijucreated Zhang Zhiju
2018-03-15 14:19Sunken PlumYao Zhexing as Actor
2018-03-15 14:19Yao Zhexingcreated Yao Zhexing