Filmreihe 

20th Century Boys

 
bisher unbewertet
bearbeiten Hilfe

Filmdaten

Vorhandene Teile:
3
hinzufügen Hilfe

Kategorien

Es wurden noch keine Kategorien vergeben.
hinzufügen Hilfe

Schlagwörter

Es wurden noch keine Handlungsschlagwörter vergeben.
hinzufügen Hilfe

Verweise

 Es wurden noch keine Verweise auf andere Filme festgelegt.
bearbeiten Hilfe

Alternative Titel

Für diese Sprache wurden noch keine alternativen Namen festgelegt.
Filmreihe angelegt von:
Filmreihe zuletzt bearbeitet von:
Hilfe

Filminformationen einbinden

Darsteller (Details) 1 2 3
Toshiaki Karasawa (Kenji Endô, ...)
Etsushi Toyokawa (Otcho)
Takako Tokiwa (Yukiji, ...)
Teruyuki Kagawa (Yoshitsune, ...)
Hidehiko Ishizuka (Maruo)
Takashi Ukaji (Mon-chan)
Hiroyuki Miyasako (Keroyon)
Katsuhisa Namase (Donkey)
Fumiyo Kohinata (Yamane)
Kuranosuke Sasaki (Fukubê, ...)
Shirô Sano (Yan-bô / Mâ-bô)
Mirai Moriyama (Comic Artist)
Kanji Tsuda (Moroboshi)
Etsushi Toyokawa (Choji 'Occho' Ochiai)
Hidehiko Ishizuka (Michihiro 'Maruo' Maruo)
Yusuke Santamaria (Kiyoshi 'Sadakiyo' Sada)
Takashi Ukaji (Masaaki 'Mon-chan' Shimon)
Airi Taira (Kanna Endo)