No Additional Articles

create additional article

In other Languages

 
 
Movie Series 

20th Century Boys

 
no votes yet
edit Help

Movie Facts

Known Parts:
3
edit Help

Parts

add Help

Categories

no categories have been entered yet.
add Help

Plot Keywords

no plot keywords have been entered yet.
add Help

References

 There are no references.
edit Help

Alternative Titles

There are no alternative names defined for this language
Movie Series created by:
Movie Series last edited by:
74.6.17.163

Actors (Details) 1 2 3
Toshiaki Karasawa (Kenji Endô, ...)
Etsushi Toyokawa (Otcho)
Takako Tokiwa (Yukiji, ...)
Teruyuki Kagawa (Yoshitsune, ...)
Hidehiko Ishizuka (Maruo)
Takashi Ukaji (Mon-chan)
Hiroyuki Miyasako (Keroyon)
Katsuhisa Namase (Donkey)
Fumiyo Kohinata (Yamane)
Kuranosuke Sasaki (Fukubê, ...)
Shirô Sano (Yan-bô / Mâ-bô)
Mirai Moriyama (Comic Artist)
Kanji Tsuda (Moroboshi)
Etsushi Toyokawa (Choji 'Occho' Ochiai)
Hidehiko Ishizuka (Michihiro 'Maruo' Maruo)
Yusuke Santamaria (Kiyoshi 'Sadakiyo' Sada)
Takashi Ukaji (Masaaki 'Mon-chan' Shimon)
Airi Taira (Kanna Endo)
All text information on this page is licensed under the terms of the Creative Commons License and under the GNU Free Documentation License. See Copyright for more information. We're cooperating with www.moviepilot.de and tv-browser.org.
Mobile